Utført arbeid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Webinarer og foredrag

Nedenfor finner du et utvalg av klimarelaterte aktiviteter vi har engasjert oss i.

EU Soteria Climate Project

Climate Risk Advisory is a key partner in the Soteria EU project, which aims to equip regions with innovative solutions and technologies. This initiative focuses on leveraging insurance as a strategic tool for climate adaptation, thereby safeguarding communities against the impacts of climate change.

Må gjøre det lønnsomt å forebygge flomskader

Storflommen i Finnmark er en påminnelse om at vi må få forebygging av oversvømmelsesskader til å lønne seg for bygg- og infrastruktureiere.

Klimatilpasning og forsikring

Mia Ebeltoft i Climate Risk Advisory holdt foredrag om klimatilpasning og forsikring, se foredraget live her (velg webinar datert 10. februar, 2021 når du har klikket på “Les mer” nedenfor).

Webinar-serien Just Add Finance handler om bærekraftig finans. Få mer kunnskap og en bedre forståelse av hvorfor akkurat DU har en rolle i en bærekraftig omstilling.

Hvordan integrere klimarisiko og forebygging av naturskader i finansforetakets strategi

Mia Ebeltoft i Climate Risk Advisory var med på en FN-rapport om finansnæringens muligheter til å integrere klimarisiko og forebygging av naturskader i sin strategi. Les rapporten her:

Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

Les om Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur – samfunnsmessige barrierer og drivere, av blant annet Mia Ebeltoft.

Lenke til rapporten finner du her:

kommunen har ansvar for og mulighet til å arbeide med skadeforebygging og bevaring av naturmangfold

Blant foredragsholderne på fagdagen Overvann – naturligvis, arrangert av Norges grønne fagskole – Vea og FAGUS i mars, er Mia Ebeltoft. Med utgangspunkt i årelang erfaring fra juss, forsikring og samarbeid med kommuner vil hun sette naturbaserte løsninger inn i begrepet klimarisiko og belyse fordeler ved naturbaserte løsninger.

Å tilbakeføre tap av natur og biologisk mangfold er svært høyt prioritert både i FN og i EU

Climate Risk Advisory deltar i et EU-prosjekt. 

EUs Horizon2020 med sine forsknings- og innovasjonsprosjekter innen bærekraft og klima bidrar til at EU når sine mål under Green Deal, og legger grunnlag for nye reguleringer.

Europas miljø er i en alarmerende tilstand, med klimaendringer som forventes å forverre situasjonen ytterligere. Dette utgjør alvorlige trusler mot økonomisk velstand, menneskelig velvære og sosial fred og understreker hvor sterkt samfunnet trenger systemisk transformativ endring.

Å tilbakeføre tap av natur og biologisk mangfold er derfor høyt  prioritert både i FN og i EU. 

Climate Risk Advisory er invitert til å delta i MERLIN Home – MERLIN project (project-merlin.eu), et R&D-prosjekt under EUs Horizon2020 om økologisk restaurering av ferskvanns-relaterte økosystemer. 

MERLIN samarbeider tett med lokalsamfunn og sentrale økonomiske sektorer som landbruk, vannforsyning, og forsikringsindustrien. Hovedfokus er å frembringe vinn-vinn-løsninger for økonomiske, sosiale og miljømessige endringer. MERLIN vil også skissere nye modeller for finansmarkeder og private investeringer til restaurering sammen med offentlig finansiering, som også vil kunne skreddersys til andre økonomiske sektorer og land.