Om Climate Risk Advisory

Hva betyr klimarisiko og hvorfor er det viktig for din virksomhet?

Hvilke fordeler gir det deg å integrere bærekraft i din virksomhet?

Omstillingen til et grønnere samfunn og en grønnere økonomi pågår i tråd med FNs Bærekraftsmål og Parisavtalen.

Dagens og morgendagens regelverk er i kraftig endring. Dette gjelder bærekraftig finans, EUs taksonomi, klimarisiko, klimatilpasning, planregulering og annet regelverk.

Finansiell suksess og måloppnåelse vil være korrelert med din virksomhets evne til å tilpasse seg de nye bærekraftsmålene.

Vi tilbyr strategisk, juridisk og finansiell rådgivning som vil kunne styrke din posisjon som grønn og  bærekraftig virksomhet.
 
Vårt arbeid innen innovasjon og forskningsprosjekter på europeisk nivå gir oss tidlig innsikt i politiske premisser og føringer for kommende regelverk også i Norge, og i arbeid inn mot det private markedet og offentlige beslutningstakere.
For å styrke bredden i vårt arbeide samarbeider vi med Belief Group, Cicero, Osint Analytics, Genillard & Co (Tyskland), og Icatalist (Spania).

Hvem vi er

Mia Ebeltoft

Managing Director

Mia Ebeltoft er jurist og har utdannelse og arbeidserfaring fra Frankrike, USA og Tyskland.

Hun har 20 års erfaring fra Finans Norge hvor hun utviklet og ledet næringspolitiske prosesser internt og eksternt innenfor ulike fagområder,  herunder klimaarbeidet i Finans Norge fra 2010 til 2020. Hun har deltatt i en rekke tverrsektorielle utredningsprosjekter med lokale og nasjonale myndigheter, som Kunnskapsbanken under DSB, og i komitearbeid i regi av EU og forskningsprosjekter under Horizon2020.

Mia har inngående kunnskap om finans- og forsikringsbransjen og bærekraftig finans og taksonomi og regelverksendringer i EU. Hun har også jobbet med utdannings- og autorisasjonsprogram som i dag er samlet under Fin.Aut.

Kontakt oss