Grønn juss

Politiske ambisjoner og mål for bærekraftig utvikling, klimaavtrykk og klimatilpasning omformes nå til konkret regelverk.
Norge har sagt de følger EU, som er førende for hva som skjer på området.
Den grønne jussen og politiske ambisjoner vil forme forventninger, samfunnsutviklingen og regelverket og innebærer at industri, næringsliv og kommuner vil fremover møte helt andre og nye krav knyttet til bærekraft- og klimabevissthet og konkrete krav om tiltak i virksomhetens alle ledd og produksjonskjeder.


Grønn finansiering

Finansnæringen har en naturlig nøkkelrolle for at vi skal nå FNs 17 bærekraftsmål og klimamålene i Paris-avtalen.
Nye krav til integrering av bærekraft i risikostyring og rapportering for finansforetakene er en erkjennelse av rolle de spiller i den omstillingen av næringslivet og økonomien som må til for å nå målene.
Les her om bærekraftig finans, ESG og ansvarlig investeringer hos PRI (Principle for Responsible Investments):

EUs Taksonomi

Taksonomien er EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Man har valgt ut seks miljømål som utgjør de viktigste.
For at en økonomisk aktivitet under de seks områdene skal kunne defineres som bærekraftig etter EUs taksonomi, må den:
1. «Bidra vesentlig» til å nå minst ett av miljømålene.
2. Ikke ha en «betydelig negativ innvirkning» på de andre fem miljømålene.
3. Oppfylle minstekravene til sosiale og styringsmessige forhold (f eks OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv (responsiblebusiness.no).

We use unique, custom-built tools to give us the edge

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Kontakt oss